MONTENEGRO TURA

Ko nije bio na Cetinju, nije bio u Crnoj Gori, tako kažu Crnogorci.


Upoznajte  grad muzej –  Cetinje, zabilježite jedinstvene panoramske ljepote.

Ne zaboravite foto- aparat!

Fotografišite  panoramu najjužnijeg, jedinstvenog  fjorda Evrope, Bokokotorski zaliv, upoznajte  bogatu istoriju, kulturu i arhitekturu drevnog grada Kotora.